Get Adobe Flash player

alt

 

News

 

 

 

Qatt mhu tard biex ttejjeb hajja thieghek

Għawdex huwa post fejn żewġ dinjiet jiltaqgħu ma’ xulxin. Il ħajja moderna bill-pass magħaġġel tagħha, timxi id f’ id mal-ħajja 
sempliċi ta’ l-imgħoddi magħġuna sewwa man-natura. Imma jekk aħna nimxu u ngħixumaż-żminijietna biss, hemm il-periklu li nitil-fu lilna nfusna u r-riżulta jistà  jkun depressjoni,disorjentament, nuqqas ta’ kunfidenza u fl-aħħar mard.

 
Tgħix fis-seklu 21 jagħtik iċ-ċans li tistà tgħix iż-żewg stili tal ħajja. Biex dan iseħħ inti trid tkun taf verament xi trid mill-ħajja.

 
“Life is what you make it!” Il-ħajja tagħmel minnha dak li tixtrieq inti.  Freddi Portelli


Ipprova! Agħmel sinjal f’ dawn il-kaxex:
 
□  Jien verament irrid li nibqa jew insir f’saħħti u preparat li nagħmel ftit iktar sforz?
 
□  L-imġiba tiegħi hi responsabli u qed naġġixxi bl-imħhabba lejn l’ oħrajn u lejn innifsi?
 
□  Mhux aħjar li jien nipprova ngħix mingħajr stress u nieħhu l-affarijiet ftit inqasbis-serjeta?
 
□  Nistà nimmaġina li jien inżied dożi ta’ Ħajja Għawdxija fil-jum meta huwa diġa mimli daqs bajda?

Jekk għamilt xi sinjal f’ wiehed min dawn il-kaxex kompli aqra. Jekk le, nittama li tikkonsidra li żżurna darb’ oħra. Qatt m’ hu tard biex timla ħajtek b’ aktar ferħ.

 

bloesemremedies_kleininZélesta toffri terapija olistika fuq bażi naturali. Din il-prattika bdiet f’Amsterdam fl-2009 u issa qed tizviluppa fuq bażi internazzjonali bit-tieni fergħa tagħha f’Malta.

L- enerġija timxi libera ġo l-univerz u d-distanza mhix importanti.

 

L-isem inZélesta ġej mill-kelma ‘intuwizzjoni’ u Célesta huwa il-psewdonimu tagħha. Hija għanda sfond skolastiku. It-trattament tagħha huwa sinerġija ta’ diversi energiji ta’ fejqan bħal remedi mill-fjuri, ‘streaming energy’ u ‘psycho-energetics’. Kif ukoll ġġib attenzjoni għall-vizzji jew sitwazzjonijiet li m’ humiex tajbin għas-saħħa; din hi l-ewwel prijorità għat-triq għall-fejqan.

 

inZélesta ma sibhiex dejjem is-Xlendi, għax darha hija f’ Amsterdam, Olanda. Imma hija kapaċi li tiskopri s-sintomi u ssolvi problemi komuni, bħalma dan kien fatt veru għal Frenċ ta’ l-Għarb.

Jekk tixtieq tkellimha tista tuża l-mezzi moderni tal-komunikazzjonijiet (it-telefon, il-mobile, sms, e-mail), staqsiha u għidilha x’ qed jinkewtak. L-għarfien u l-enerġija tagħa jilħquk tkun fejn tkun. Din hi l-ikbar xewqa u kapacitá tagħa, li tagħtik l-abbiltá biex inti tagħraf u tirrenja u tillibera l-kapaċitajiet tieghek.

 

 altfrenc._statue  "Ma hemmx sahha minghajr sahha mentali."
Frenċ ta' l-Għarb, 1892-1967

 

Frenċ ta’ l-Għarb huwa sorz kbir ta’ spirazzjoni u għerf għal inZélesta. Fis-snin 50 u 60 huwa kien jagħti pariri u jikkonsulta l-pazzjenti tiegħu biex jaqtgħu l-vizzji tagħom (ez. Ħsibijiet u emozzjonijiet negattivi u vizzjiħziena) u imbagħad jerġa jagħqadhom m’ Alla u l- Verġni Marija sorz etern ta’ l-imħabba.  Generalment huma kienu jitfejqu f’ perjodu qasir, u n-nies qatt ma waqfet tfittex l-għajnuna tiegħu fil-kamra żgħira tiegħu, fit-triq “Strada Blata” minn fejn huwa kien jaqdihom.

Il-mezz tagħna huwa ħafna simili,ftit iktar modern u mfassal fuq l-International Healing Standards. Jagħraf l-effett tal-ħxejjex u l-fjuri li n-nies kienu użaw sa mill-bidu tas-snin qabel mal-mediċina farmaċewtika ħadet kontrol fuq is-suq tal-mediċina. inZélesta tuża diversi rimedji tal-ħxejjex u fjuri u anke essenzi omeopatiku.

Jekk inti m’intix żgur fuq dan l-effett ta’medicina naturali fis-sistema tiegħek, jikkunsidra dan:
Int kieku xorta tapprezza tazza ilma meta ġo fiha jkun hemm qatra petrol?
Bħalma din-il qatra petrol ittelliflek il-gost u taffettwa b’ mod zgħir  il saħħtek, jekk ukoll ftit qtar ta’ essenza tal-fejqan jerfgħtuk il fuq. Tinsiex il-barmil mimli kulma għandu b żonn hu qatra waħda biss biex jfur? Hekk hu l-poter ta’ qatra waħda biss!

Tieħu ftit qtar tas-spiss fuq perjodu ta 6 ġimgħat  jgħinnek ittejjeb il-problemi tas-saħħa u tibdil fl-imġiba jekk jkun hemm bżon. Il-manjiera ta’ kif int tħares lejn id-dinja jaffettwa n-nies ta’ madwarek. Meta inti f’ saħħtek, pożitiv u ferħan jagħmel ukoll lill-omm, lill-zewġ u litt-tfal, lill-haddiem, etc.


inZélesta ma sibhiex dejjem ix-Xlendi, għax darha hija f’ Amsterdam, Olanda. Imma hija kapaċi li tiskopri s-sintomi u ssolvi problemi komuni, bħalma dan kien fatt veru għal Frenċ. Uża l-mezzi moderni tal-komunikazzjonijiet (it-telefon, il-mobile, s.m.s., e-mail) biex tkellimha, staqsiha u għidilha x’ qed jinkewtak. L-għarfien u l-enerġija tagħa jilħquk tkun fejn tkun. Din hi l-ikbar xewqa u kapacitá tagħa, li tagħtik l-abbiltá biex inti tagħraf u tirrenja u tillibera l-kapaċitajiet tieghek.

Eħles mill-imbarazz u sib il-veru int. Din hija avventura eċċitanti!

 
Sezzjoni ta’ konsulta tieħhu madwar tlett kwarti. Għal klienti Malti u dawk kollha li jgħixu f’ dawn il-gzejjer il-prezz huwa ssusidjat għal € 55. Parti minn dawn il-flus imorru f’ donazzjoni anwali għal Muzew ta’ Frenċ ta’ l-Għarb fis-santwarju ta’ Pinu jew għal xi għaqda oħra filantorja fl-gzejjer Maltin.    

 

                               Il-Madonna Ta’ Pinu tbierek il qarrejja ta’ dan is-site.                                                                     

alt

  

Ħudu gost bil-ikel li jġib is-saħħa!

Da Manuel Restaurant. Kċina Taljana u lokali, veru tajjeb

 
DaManuel.web1

Triq il-Kantra, Xlendi

 Tel. 27561022, 99884686

Ikel bnin u frisk bla ebda prodott jew ingredjent artifiċjali.

 

Traduzzjoni Ph. Ricards


Copyright © 2014. All Rights Reserved.